Info bij inschrijving

De uitleg over de volgende punten kan je vinden in bovenstaand document:

 1. Inrichtende macht
 2. Pedagogisch Project
 3. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling
 4. Leerlingenvervoer
 5. Voor- en naschoolse opvang
 6. Samenstelling van de schoolraad / oudercomité / leerlingenparticipatie
 7. Samenstelling van de scholengemeenschap
 8. Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding
 9. Algemene klachtenprocedure
 10. Inschrijving en leerplicht

Je kind inschrijven in een basisschool.

Beste ouders,

U hebt een kind dat geboren is in 2012 en het volgend schooljaar (2014-2015) voor het eerst naar school mag? Of uw kind is al ingeschreven in een school, maar u kiest ervoor naar een andere school te gaan?

Ook kinderen geboren in 2012 die pas effectief starten op 1 september 2015 moeten nu al inschrijven!

In Sint-Pieters Leeuw werden alle scholen over de netten heen met een gemeenschappelijke aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. De kinderen worden eerrst aangemeld en daarna pas ingeschreven.

Wanneer kan mijn kleuter starten op school?

 • 1 september 2014 (1ste schooldag)
 • 3 november 2014 (na de herfstvakantie)
 • 5 januari 2015 (na de kerstvakantie)
 • 2 februari 2015 - 23 februari 2015 (na de herfstvakantie)
 • 20 april 2015 (na de paasvakantie) - 18 mei 2015 (na hemelvaart)

Let op! Kinderen die tussen 18 november en 31 december 2012 geboren zijn en die niet meer zullen kunnen instappen in het schooljaar 2014-2015 moeten ook al ingeschreven worden. Zij zullen wel pas op de 1ste schooldag van september 2015 kunnen instappen.

Eerst aanmelden , dan inschrijven.

De scholen werken met een systeem van electronische aanmeldingen. Aanmelden gebeurt via de website: http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be.

Aanmelden via de website. Waarom?

 1. Indien u uw kind niet aanmeldt, kan u uw kind pas inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode die start op 12 mei 2014. De plaatsen zijn dan echter beperkt. Het grootste deel van de plaatsen zal al ingenomen zijn door kinderen die wel via de website werden aangemeld.
 2. Als er teweinig plaatsen zijn in een school of klasgroep, wordt uw kind gerangschikt op basis van afstand van school.
 3. Uw kind kan voor meerdere scholen aangemeld worden. Dit verhoogt de kansen op een plaats in een school van uw voorkeur.

U krijgt dan een ticket waarmee u kan inschrijven in een school.

Aanmelden doet u:

Voor broers & zussen en kinderen van personeelsleden.

De aanmeldingen starten op 2 december 2013 om 8 u. Aanmelden kan tot en met 21 december 2013. Op 21 december worden de aanmeldingen om 20u afgesloten. Daarna is het aanmelden niet meer mogelijk. Na de aanmelding krijgt u tussen 6 januari 2014 een mail of brief (indien u geen emailadres heeft opgegeven) met het bericht of u in de school kan gaan inschrijven. Let op! Als de schrijving van een broer of zus niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang.

Voor alle kinderen:

De aanmelding starten op 3 februari 2014 om 8u. Aanmelden kan tot en met 28 februari 2014. Op 28 februari 2014 worden de aanmeldingen om 20u afgesloten. Daarna is het niet meer mogelijk om aan te melden. Na de aanmelding krijgt u tussen 10 maart en 24 maart een mail of een brief (indien u geen emailadres heeft opgegeven) met het bericht of u in de school kan gaan inschrijven. Dit zal de school van uw eerste keuze zijn, indien daar voldoende plaatst is. Mocht er in de school onvoldoende plaats zijn voor alle leerlingendie zich aanmelden, dan kan dit de school van uw tweede keus zijn. Of er plaats is, hangt af van de plaatsen die al ingenomen zijn door broers en zussen van kinderen die al op school aanwezig zijn en door kinderen van personeelsleden. Zij hebben voorrang.

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Meer info.