Samenstelling van de schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel, 3 ouders verkozen door en uit de ouders, 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

Ook de directeur maakt er deel van uit.

De duur van het mandaat is vier jaar.

Leden:

Ouders:

Gecoöpteerde leden:

Personeel:

Directie:

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Meer info.