Feeling good @ De Groene Parel

Onze visie en missie

Onze school is een basisschool van het GO! en onze visie op onderwijs steunt op het “Pedagogisch Project van het GO!”

“Onderwijs kan ook meer zijn dan rekenen, lezen, schrijven en 8 uur per dag op een stoel zitten. Goed onderwijs betekent ook tijd vrijmaken voor verwondering en alle gaven van het kind. Het onderwijs is meer dan een prachtig gebouw, het is ook de integratie in de buurt, de samenwerking met de ouders en alle betrokkenen”. (cfr. C. Medaer)

Onze school stelt voorop dat iedereen zich goed voelt in zijn/haar vel en dit binnen het voltallige kader: de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en alle externen die bij het schoolgebeuren betrokken zijn. Elk kind is uniek, een VIP; daarom streven wij naar een optimale leeromgeving en onderwijs op maat van elk kind. Wij willen ons profileren als een school waar het voor een kind leuk is om te zijn en te leven, ongeacht zijn/haar herkomst. Kinderen leren hier elkaars mening te aanvaarden en eveneens voor hun eigen mening op te komen. We streven naar een sfeer van respect en samenwerking op school.

Wij zijn een school waar we rekening houden met een realistisch mens- en maat-schappijbeeld, m.a.w. de dagelijkse manier van leven. We vertrekken vanuit de leefwereld en de ervaringen van het kind en vinden de totale ontwikkeling van elk kind belangrijk. We proberen aan elk kind maximale kansen te bieden om zich zo harmonieus mogelijk te ontplooien: emotioneel, creatief, sociaal, cognitief, motorisch en lichamelijk.

Solidariteit en elkaar helpen worden basisgegevens, een ongezonde concurrentie is een te vermijden element.

Afhankelijk van de mogelijkheden en vorderingen van het kind wensen we de leerling zoveel mogelijk leerervaring en leerwinst bij te brengen en ze te oriënteren naar de meest passende richting in het secundair onderwijs. Om de ontwikkeling te bevorderen vinden we aanknopingspunten in de leefwereld van de kinderen, waarbij we streven naar het verwerven van een aantal basiscompetenties. Om die te oefenen houden we rekening met een aantal fundamentele elementen in de ontwikkeling van kinderen: motivatie, positief zelfbeeld, initiatief, …

Doorheen al onze activiteiten beogen we zelfstandigheid, communicatie, zelfsturing, leren leren, samenwerken, creativiteit, probleemoplossend denken, inspraak en aandacht voor diversiteit. Hierbij streeft de school gelijke kansen na voor elke leerling. Het is zijn/haar recht om voordeel te halen uit het onderwijs en maximale leerwinst te verwerven. In het kader van de Gelijke Onderwijskansen (GOK) wordt in een afzonderlijk actieplan in kaart gebracht op welke wijze wij via de thema’s “sociaal-emotioneel” en “taalvaardigheidsonderwijs” optimale leer- en ontwikke-lingskansen voor alle leerlingen beogen.

Wat ik hoor, vergeet ik snel. Wat ik zie, herinner ik me. Wat ik doe, ken ik!

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Meer info.